Teknisk Træner


Hvis I er en gruppe IT-instruktører, som underviser teknikere eller superbrugere
i IT på et teknisk niveau, så er et teknisk træner kursus det rette.
 Teknisk træner som lukket firmakursus

Hvis I er en gruppe IT-instruktører, som vil inspireres af Herskin-konceptet og implementere principper og metoder i jeres tekniske undervisning, skal I vælge dette kursus, som udbydes som lukket firmakursus for hold på mellem 6 og 12 deltagere. Kurset skræddersyes til holdets specifikke behov men vil altid give deltagerne en grundig introduktion til anvendelsen af Herskin-konceptets principper og metoder i teknisk undervisning.
Kurset varer typisk 2 eller 3 dage.

Mål og indhold
På kurset lærer man at undervise på tekniske IT-kurser i henhold til Herskin-konceptet. Kurset bygger på Mette og Bjarne Herskins nyeste bog "Herskin-Konceptet", som indgår som en del af kursusmaterialet. Kurset er opbygget, så der hele tiden er et samspil mellem teori og din egen praksis. 

Kursets emner
  • Hvordan implementerer man de pædagogiske principper på et teknisk kursus?
  • Hvordan man opbygger Hans-On lektioner?
  • Hvordan opbygger man teori-lektioner?
  • Hvordan man udarbejder forklaringer, som får brugerne til at forstå?
  • Hvordan udarbejder man visuelle forklaringer, som er kompatible med hjernens måde at fungere på

Efter kurset er deltagerne
  • Grundigt introduceret til Herskins IT-pædagogiske principper og deres anvendelse i teknisk undervisning.

Kursusleder

Cand.psych. Mette Winther Herskin eller cand.psych. Bjarne Herskin 

Kontakt os for at få et tilbud
Send en mail til mwh@teachtoteach.dk og få sendt et tilbud.
teach to teach, Frederiksberg Allè 6D, 3. th., DK-1820 Frederiksberg C., T: +45 2360 1153, E: mwh@teachtoteach.dk, CVR: 78716819