Typiske projekter


I teach to teach gennemfører vi mange forskellige typer projekter.

Fokus kan være på udvikling af brugeruddannelse f.eks. i forbindelse med en større system-implementering eller det kan være et projekt, hvor en gruppe undervisere skal kompetenceudvikles og kunne mestre Herskin-metoden.

 


Kaskadeprojekter

Når virksomheder skal implementere et nyt IT-system, og hundredevis eller tusindvis af brugere skal uddannes ofte indenfor kort tid, så er der behov for mange undervisere. Sådanne projekter kalder vi kaskadeprojekter og de tilrettelægges, så en mindre gruppe af undervisere (typisk 6-10) udvikler et brugerkursus af høj kvalitet, mens de resterende undervisere først kobles på, når materialet er udviklet. For at denne proces kan lykkes forudsætter det, at dokumentationen af de udviklede brugerkurser er af høj kvalitet og følger de standarder, som Herskin-metoden angiver og som er fælles for både udviklerne og de nye undervisere. I forbindelse med indslusning af nye undervisere er der mulighed for, forholdsvis nemt, at foretage
en versionering af brugerkurserne, hvis der er mange forskellige målgrupper.

Forløbet i et kaskadeprojekt vil typisk bestå i et 3-dages opstartskursus for udviklerne, hvor de
introduceres til Herskin-metodenog de første lektioner udvikles. Derefter følger et antal, afhængig af projektets omfang, 2-dages workshops, hvor udviklede lektioner afprøves og justeres. Udviklergruppen arbejder selvstændigt ind imellem. Når kursusudviklingen nærmer sig sin afslutning, afholdes der ofte en generalprøve og efterfølgende færdiggøres brugerkurset og den endelige dokumentation udarbejdes.

Overtagelsesprocessen for de nye undervisere starter med, at de deltager på det udviklede kursus og der er to formål hermed. For det første skal de nye undervisere jo lære systemet men de skal også se det kursus "opført", som de skal overtage. Efterfølgende deltager de på et it-pædagogisk kursus af 2 el. 3 dages varighed, hvor de introduceres til Herskin-metoden og lærer at overtage det udviklede materiale og eventuelt at versionere det.
Efter nogle dages træning på egen hånd er de nye undervisere nu klar til at afholde brugerkurser - af høj kvalitet og som om de selv havde udviklet dem!
 


Underviserudviklet brugerkursus

I projekter, hvor en gruppe af undervisere både skal udvikle undervisningsmaterialet og selv stå for
undervisningen, er dokumentationen stadig vigtig, men den behøver ikke være helt så omfattende som ved kaskademodellen, fordi underviserne selv har været hele processen igennem. Til gengæld er fordelen ved denne type af projekter, at alle underviserne får et stort løft med hensyn til deres pædagogiske kompetence. Hvis deltagerne ønsker det, er der mulighed for at afslutte projektet med, at de bliver certificeret i Herskin-metoden.

Forløbet i et projekt af denne type vil være identisk med 1. del af kaskadeprojektet. Forløbet vil ofte også afsluttes med en generalprøve. Herskin-konceptet indeholder en metode til afholdelse af generalprøve, hvor ressourceforbruget er begrænset men hvor det samtidig sikres, at oplæg og opgaver incl. navigationssedler kvalitetssikres.

 


Kompetenceudvikling og eksemplariske lektioner

De to ovennævnte projekttyper forudsætter, at undervisergruppen har et fælles kursus, som de skal udvikle sammen. Men nogle virksomheder har en situation, hvor de gerne vil have kompetenceudviklet en gruppe af IT-undervisere, som f.eks. står for en bred portefølje af brugerkurser. Det kan være en stor virksomhed, hvor der anvendes mange forskellige systemer, eller en systemleverandør med flere produkter på hylden. Formålet med denne type af projekter er todelt: For det første skal alle underviserne sættes i stand til at udvikle og undervise i henhold til Herskin-konceptet. For det andet skal forløbet ende med, at hver underviser har udviklet en række eksemplariske lektioner, som kan fungere som inspiration for den fremtidige udvikling.

Forløbet vil ofte starte med et 2-3 dages opstartskursus og efterfølgende et antal workshops, hvor deltagerne har hjemmearbejde imellem. Sådan et kompetenceforløb kan afsluttes med en eksamensdag, hvor deltagerne har mulighed for at blive certificeret i Herskin-metoden, hvis de ønsker at få papir på deres kvalifikationer. 
teach to teach, Frederiksberg Allè 6D, 3. th., DK-1820 Frederiksberg C., T: +45 2360 1153, E: mwh@teachtoteach.dk, CVR: 78716819