Firmaets historieOpstart og de første kunder

Firmaet teach to teach blev startet op 1. januar 1981 af Bjarne Herskin. På det tidspunkt var Bjarne institutleder på Institut for Organisation på Handelshøjskolen i København (CBS). Ved siden af sine forskningsmæssige og administrative opgaver, havde Bjarne i en årrække lavet pædagogiske kurser internt på CBS og for kunder i den finansielle sektor.

I slutningen af halvfjerdserne skete der pludseligt noget helt nyt, i første omgang primært i den finansielle sektor, som fik behovet for interne medarbejderkurser til at eksplodere. Det nye var EDB. Tidligere var EDB nogle store maskiner, som stod nede i kælderen i hovedsædet. Men nu kom der terminaler på medarbejdernes borde, og det udløste et kolossalt behov for uddannelse da tusindvis af medarbejdere skulle lære at betjene terminalerne.

Behovet for brugerkurser eksploderede, og resultatet var, at teach to teach blev etableret. I starten var det en bibeskæftigelse for Bjarne men da der var rigeligt med kunder såsom Bikuben, SDS, Privatbanken, de tre realkkreditinstitutter, datacentrene etc., tog Bjarne hurtigt orlov fra CBS og
gik full time ind i teach to teach.


Herskin-konceptet udvikles

Midt i firserne steg behovet for EDB-undervisning yderligere, for nu fik alle virksomheder i Danmark PC’ere og nye edb-programmer kom i en lind strøm. Hvem skulle ikke på kursus i Wordperfect på det tidspunkt? En af de kunder, der henvendte sig til teach to teach, var Ericssons Data Skole, som satsede stort på brugerkurser, og som var villig til at investere i kvalitetsudvikling. Resultatet blev den første udgave at det IT-pædagogiske koncept, som vi i dag kalder Herskin-konceptet.

I 1991 var konceptet så udviklet, at Bjarne skrev sin første bog herom, EDB-pædagogik. Konceptet er siden hen blevet videreudviklet, og talrige bøger og artikler er gennem årene blevet publiceret.

I 1999 trådte Mette Winther Herskin fuldtids ind i teach to teach. Mette havde været med på sidelinien lige fra starten i 1981, men beskæftigede sig med organisatorisk it-implementering i Zürich Forsikring og DR og var vældig glad for det. I 1999 blev hun dog overtalt til at blive medejer af teach to teach og i dag er Mette firmaets hovedkraft og er bl.a. ansvarlig for alle certificeringsforløbene.


Lige nu og fremtiden

Nu er IT blevet en integreret del af hverdagen i de fleste virksomheder og offentlige institutioner og man kunne tro, at behovet for brugerkurser ville høre op. Men både i det private og i det offentlige skiftes forretningssystemerne ud med jævne mellemrum og der indføres en masse ændringer i forretningsgange, ansvarsområder og selve opgaveløsningen.

Så selvom medarbejderne er blevet mere fortrolige med IT, er der stadig et stort behov for brugerkurser ved implementering af nye systemer men fokus er nu på de nye forretningsgange, ændrede roller og opgaveløsning, mens de tekniske detaljer er trådt i baggrunden. Da det netop er en integreret del af Herskin-konceptet har vi lige nu travlt i teach to teach og intet tyder på, at det vil ændre sig i fremtiden.

 
teach to teach, Frederiksberg Allè 6D, 3. th., DK-1820 Frederiksberg C., T: +45 2360 1153, E: mwh@teachtoteach.dk, CVR: 78716819