Kundecase

 

Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune


Jesper Niros og Julie Cramer med planen for brugerkurser i KOS2-projektetI Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune fik knap 8500 medarbejdere den 2. april 2013 et nyt omsorgssystem, som kaldes KOS2. Uddannelsen af de mange medarbejdere er foregået i løbet af 8 uger og er blevet gennemført af 60 undervisere i 32 forskellige lokaler rundt omkring i Kommunen. Der har været afholdt 16 forskellige typer brugerkurser af en varighed på 1-3 kursusdage.

Herskin-metoden
Den ansvarlige for brugeruddannelsen Jesper Niros fortæller, at KOS2-projektet valgte at gøre brug af Herskin-metoden af flere grunde. For det første havde der været gode erfaringer med brug af metoden, da Forvaltningen indførte sit første omsorgssystem for år tilbage. For det andet er Herskin-konceptet meget håndgribeligt og giver værktøjer og metoder til alle aspekter i så stort et uddannelsesprojekt. Endvidere giver metoden mulighed for, at 90 % af kvaliteten kan sikres i udviklingsfasen og brugerkurserne og så kan kvaliteten rulles videre til mange nye undervisere efter en nøje tilrettelagt proces. 

Interne undervisere
Der var fra starten af KOS2-projektet ikke tvivl om, at der skulle anvendes interne undervisere. Jesper Niros giver som begrundelse herfor, at for det første evner de at møde de mange målgrupper i øjenhøjde og endnu vigtigere, de kender arbejdsopgaverne og de nye forretningsgange og kan relatere brugen af det nye system til dagligdagen. Endvidere var det også vigtigt for Forvaltningen at bevare den kompetence inhouse som udvikles i undervisergruppen i forbindelse med varetagelsen af undervisningsopgaven.

Udviklingsprocessen
Der blev nedsat en udviklergruppe på 3, som fik konsulenthjælp fra teach to teach til at udvikle og kvalitetssikre et 3-dages brugerkursus til en af de største målgrupper. Efterfølgende versionerede de 3 udviklere så selv dette kursus til de øvrige 15 målgrupper. Inden denne versionering fandt sted blev der afholdt generalprøve på kurset og efterfølgende blev det justeret, så det var sikret, at kurset gav den forståelse og det overblik der skulle til for at gøre brugerne selvhjulpne.
Udviklergruppen afsluttede deres store arbejde med at udarbejde en kursusmanual til hver eneste af de 16 forskellige brugerkurser. Disse manualer er en forudsætning for, at de nye undervisere efterfølgende kan udarbejde deres egne kursusmaterualer. 
Set i bakspejlet så ville Jesper Niros ikke turde binde an med så lille en udviklergruppe igen og grunden til det lykkedes var, at gruppen var sammensat så den besad en meget stor viden om alle målgruppers arbejdsopgaver og de nye forretningsgange.

60 nye undervisere
De 60 undervisere blev efterfølgende udvalgt i de 5 lokalområder i Forvaltningen efter en funktionsbeskrivelse, som skulle sikre, at de kommende undervisere kendte til brugernes praksis og var medarbejdere, som var egnet til rollen som underviser for kollegaer.

Kursister på KOS-kursus
Jesper Niros fortæller, at hans største frygt i projektet var om den proces, der var tilrettelagt for de 60 
nye undervisere var nok til at de efterfølgende kunne gennemføre de mange kurser og videreføre den kvalitet i kurserne, som udviklingen havde sikret. Alle nye undervisere startede med at komme på det brugerkursus, som de efterfølgende skulle overtage. Derefter trænede de i brug af systemet i nogle dage, og så deltog de i et 2-dages it-pædagogisk kursus, hvor de lærte at overtage det kursus, som de skulle afholde. Herskin-metoden indeholder guidelines for, hvordan sådan en overtagelsesproces skal forløbe for, at kvaliteten ruller med. 

Udvikler Trine Streibig hjælper kursisterEfter det it-pædagogiske kursus fik de nye undervisere bistand fra Forvaltningens læringskonsulenter og de 3 udviklere i forbindelse med overtagelsesprocessen, som der var afsat 1-2 uger til at gennemføre. Derefter var alle klar til at afholde de mange kursusdage og det viste sig heldigvis, at den frygt, som Jesper Niros havde haft, blev gjort til skamme. Mange af underviserne efterspørger i dag muligheden for at fortsætte med undervisningsopgaver.

Jesper Niros afslutter med at konstatere, at gennemførelsen af så stort et uddannelsesprojekt kræver en stor planlægningsindsats og et godt samarbejde med forretningsområderne. Lige nu er Forvaltningen ved at afklare, hvor ansvaret for uddannelsen skal placeres fremover. I en Forvaltning med knap 8500 medarbejdere, vil der jo fremover være et konstant behov for uddannelse af nye medarbejdere.

 


teach to teach, Frederiksberg Allè 6D, 3. th., DK-1820 Frederiksberg C., T: +45 2360 1153, E: mwh@teachtoteach.dk, CVR: 78716819