Pernille Vestergaard,
Chefkonsulent Borgerservice

Jeg er simpelthen nødt til at sige tak for det kursus du afholdte for Greve Kommune. Det var en fantastisk oplevelse, første gang nogensinde, at jeg ikke en eneste gang sad og tænkte på alt muligt andet og bare ønskede at jeg snart kunne gå hjem. Du fik i den grad rykket mig ud af min ”comfort zone”, men på en meget blid og behagelig måde. Jeg elsker KMD Sag og det at skulle undervise og formidle uden brug af systemet er virkelig en stor ting for mig. Men min fornemmelse er, at det er sådan det skal være... Undervisning skal ikke handle om hvad der gør mig tryg, men hvad der gør kursisterne trygge og hvad der giver dem en forståelse af systemet. Så endnu engang en stor tak Mette – det var en fantastisk oplevelse og jeg håber meget at det ikke er sidste gang du skubber til Greve Kommune, jeg ved vi har et stort udviklingspotentiale.


Pia Rud Skov,
Folketingets ansvarlige for it-kurser

Vi er 2 faste og en række interne ad hoc undervisere i Folketinget, hvor vi er ca. 1200 ansatte. Der er en stor medarbejderudskiftning, så uddannelsesbehovet er tilsvarende stort. Vi har de sidste ca. 20 år kørt efter Herskin-metoden, hvor vi på korte, intensive kurser uddanner en meget uhomogen målgruppe til at operere i vores egenudviklede programmer. Vi får løbende meget ros for den pædagogiske tilgang, hvor medarbejderne efterfølgende føler sig klædt på til selv at løse deres opgaver. Vi går aldrig på kompromis med metoden, fordi den virker rigtig godt. Så hos os er der ingen hurtige demoer, men i stedet korte oplæg med visuelle forklaringer på principper efterfulgt af opgaver og kortfattede navigationssedler.


Træningsansvarlig Susanne Cornett
Kliniske studier, Novo Nordisk A/S

Efter selv at have været udsat for IT-træning på den traditionelle måde, startede jeg selv ud med at udføre denne type IT-træning - dog kun for bagefter at opdage, at der skulle bruges meget tid på at svare på spørgsmål og support om de gennemgåede emner. Hvor svært kunne det være? Det viste sig, at der var en god grund til at den traditionelle IT-træning ikke fungerede optimalt nemlig den menneskelige hjerne. I dag udføres IT-træning med Herskin-metoden, og sikke en forskel! Indrømmet, det føles stadig meget underligt ikke at blive bombarderet med spørgsmål, men når der spørges ind om deltagerne nu også er med, så er de rent faktisk med… Dette bekræftes da også når deltagerne går i gang med opgaverne hvor de skal bruge navigationssedlerne.
Jeg er meget begejstret for Herskin-metoden, da den kvalificerer fremtidige brugere af et IT-system til at være selvhjulpne, selvstændige samt at være mere uafhængig af træneren efterfølgende – dette gælder uanset hvor i verden deltagerne måtte komme fra. Som træner er der en ekstra bonus i at slippe for at opdatere en brugermanual på et par hundrede sider da deltagerne bruger navigationssedlerne, også efter at træningen er for længst afslutte.


Jan Fredholm
System manager,  DR Medieproduktion

DR udskifter i 2013 det IT baserede system, der understøtter alle DR’s radiokanaler. Ud over at implementere teknologien skal projektet uddanne næsten 1000 medarbejdere. For at sikre et ensartet uddannelsesniveau for de producerende medarbejdere, har vi valgt Herskin-metoden. I øvrigt ligesom vi gjorde, da vi implementerede produktionsteknologien første gang.

Ved at benytte Herskin-metoden kan vi nemlig uddanne mange medarbejdere inden for en kort tidsramme, uden at være afhængig af særlig viden eller erfaring hos instruktørerne. Det er vigtigt for os, at de producerende medarbejdere bliver i stand til at producere på systemet straks efter undervisningen. Herskin-metoden sikrer dette, da alle brugerne får et højt og ensartet udbytte af kurserne.


Brugerservicekonsulent Kirsten Kryger 
HK, udtaler efter et kursus for it-undervisere:
Det var tydeligt at deltagerne havde lyttet til dig, alle tegnede på tavlen og der blev talt meget om virkemidler, skæve streger samt højre og venstre hjernehalvdel. Deltagerne tilkendegav at det havde været et rigtig godt kursus, og at de havde fået en masse med i bagagen til undervisningssituationen, og at de ikke længere var så nervøse for at undervise.
Ulla Bonderup,
Uddannelsesansvarlig hos Amgros I/S
 

Vi implementerer SAP i en organisation bestående af meget fagligt kompetente medarbejdere, som ikke er voldsomt it mindet eller interesserede. Her er det vores erfaring, at Herskin-konceptet med fokus på processer og overblik giver en rigtig god forståelse, for de forandringer et nyt system afstedkommer. Vi anvender Herskin-konceptet til E-learning, klasse-undervisning og bruger- dokumentation i form af navigationssedler. Med Herskin-certificerede medarbejdere på såvel kunde som leverandørside, taler vi samme sprog, hvilket er en stor fordel i udviklingsprocessen.
Dette og navigationsseddel konceptet gør, at vi fremadrettet nemt kan vedligeholde og videreudvikle materialet.Orlogskaptajn Thomas Grønlund,
Institut for pædagogik, Forsvarsakademiet 

I forsvaret inddrager vi Herskin’s principper om overblik og forståelse i både vores IKT-undervisning og i vores e-kurser ihukommende Kodak-reklamen: ”Et billede siger mere end 1000 ord”. Vi inddrager koncepten fordi de visuelle forklaringer giver den enkelte mening og vi forstår, hvorfor data i ESDH skal gemmes og kan hentes via de forskellige stier, og sammenhængene i SAP-processerne.Tina Korsholm Caspersen & Marianne Egholm Larsen, undervisere Lærerstandens Brandforsikring

Hvad angår Herskinmetoden dvs navigationssedler og den måde vi tegner og fortæller på, ser det ud til at virke rigtigt godt. Der var ikke spørgsmål til, hvordan de skulle løse deres opgaver, hverken før, undervejs eller efter, så man må sige at Herskinmetoden indtil videre er en succes.


 

Hanne Kathrine Hedeager,
Sysadmin, KMD Care

Det går bare så godt med FMK undervisningen. Jeg hører mange deltagere sige – jeg lærer virkelig noget i dag. Efter kurserne har vi, præcis som du sagde, en oplevelse af, at deltagerne i langt højere grad end tidligere kan klare sig selv.


Centerchef Henrik Nellager,
It og Udvikling, Glostrup Kommune

Glostrup Kommune valgte for en del år siden at basere al sin interne it-undervisning på Herskin-metoden. Årsagen er ganske enkel: Kursisterne får et langt større udbytte af kurserne og står efterfølgende meget bedre rustet til at løse deres opgaver i de it-systemer, de undervises i. Vores erfaring er ganske enkelt, at det er en læringsmetode, der fungerer – modsat den traditionelle fremvisning af skærmbilleder fulgt af evindelige klik, som ingen forstår sammenhængen af. Herskin-metoden kræver en del planlægning af underviserne – men udbyttet er mangefold større, og medarbejderne bliver i stand til at arbejde mere effektivt med it-systemerne. Det er trods alt det, der betyder noget på kommunens bundlinje.


Kursusudvikler Trine Streibig, Sundheds-forvaltningen i Københavns Kommune

Det var fantastisk at opleve, at de nye undervisere kunne overtage de kurser, som vi havde udviklet og når de underviste, så det ud som om de selv havde udviklet dem.   Men det kræver et veldokumenteret kursus og så en god tilrettelagt overtagelsesproces bl.a. med et it-pædagogisk kursus og tid til træning.Teamchef Susanne Elkjær,
Fujitsu

Fujitsu leverer økonomisystemet Prisme til danske kommuner og regioner. Prisme omfatter både økonomi, indkøb, projekt og debitor, og har rigtig mange muligheder for at kunne tilpasses den enkelte kommunes/regions behov. Det er derfor vigtigt, at brugerne får en forståelse for systemets opbygning og sammenhænge. På baggrund af dette har vi valgt at certificere alle Prisme-konsulenterne i Herskin-metoden, så de underviser brugerne af Prisme i systemoverblik og sammenhænge. Det er af stor betydning for vore brugere at have denne forståelse for at få mest mulig ud af systemerne og blive mest mulig selvhjulpne brugere.


Maria Kirsten Schmidt,
Team Leader, FLSmidth A/S

Vi der har været på kursus i metoden kan se, hvor meget slutbrugerne vil få ud af at blive undervist på denne måde. Vi bruger metoden med visuelle forklaringer på tavle i alle mulige sammenhænge. Og helt personligt er min præsentations- teknik blevet meget skarpere, selvom jeg har været på flere andre præsentationskurser tidligere. For mig har forståelsen af, hvordan vores hjerner lærer, husker og forstår, gjort den helt store forskel, da det gør mig meget mere fokuseret på de budskaber jeg sender og hvordan under en præsentation.


Marianne Sivertsen,
Ansvarlig for it-kurser til borgerne 

Vi har fået rigtig meget ros for materialet af vores kursister – ikke mindst navigationssedlerne. Dem er folk rigtig glade for og når de kommer hjem fra kursus, er de dem til STOR hjælp. Det har vi hørt fra rigtig mange. Vores kursister er RIGTIG glade for undervisningsmetoden – de lærer noget og bliver mere trygge. Vi har lige haft en kursist, som sagde ’jeg har lige gået på et 5-ugers kursus hos en Ældreorganisation – men jeg har lært mere her på 2 timer’.

Læs mere om Stevns Kommunes it-kurser for borgerne på www.internemt.nu.


Therese Nilsson, 
Pensionsstyrelsen, udtaler efter et superbruger-kursus

 Tak for to meget givende dage. Vi er meget tilfredse med kurset og føler at have fået en hel del stof til eftertanke, samt en masse gode inputs vi helt klart tager med ud i den daglige drift.

Afdelingsleder Berit Kirstine Olesen,
Regnskabssektionen, Forsvaret


Det har fuldstændig ændret min tilgang til undervisning. Jeg er blevet skarpere og mere dynamisk som underviser. Og jeg er blevet langt gladere for at undervise. Jeg oplever ikke længere det er tungt og møjsommeligt at få formidlet komplekst stof. Med storytelling kommer jeg i dialog og øjenhøjde med modtageren, og med fokus på "pehov, problem og prodecureoverblik", får jeg skåret stoffet helt ind til benet. Jeg slapper af, og nyder at få lov at dele min viden. Ingen unødig støj, der forvirrer budskabet. Jeg bruger Herskin både når jeg underviser i IT, men også når jeg underviser i teori. Metoden virker på begge dele. Og den er uden tvivl det faglige input, der har gjort størst indtryk på mig i min rolle som underviser!


DNB Eiendom, Norge 
Lars Erlend Bye,

Vi har nå gjennomført kurs på nesten 600 meglere på 4 måneder og tilbakemeldingen har vært langt over det vi kunne forvente! Hele 54, 3 % av deltakerne sier at de er "svært fornøyd" med det pedagogiske opplegget. Når vi legger til "fornøyd" svarer 93,1% av deltakerne "fornøyd" eller "svært fornøyd". Når vi spør dem om hvilke tro de har på læringseffekten sier 91,9 prosent "fornøyd" eller "svært fornøyd".


Jan Johannsen 
tidligere SAP- uddannelsesansvarlig ved Hjemmeværnsskolen


Efter Hjemmeværnet valgte at omlægge vores SAP-kurser til Herskin-metoden, så fik vi en betydelig nedsættelse af kursustiden. På nogle kurser var der tale om en halvering og udbyttet hos kursisterne blev bestemt ikke ringere - tværtimod så var kursisterne i lang højere grad i stand til efter kurserne at løse deres arbejdsopgaver i SAP og det er jo det der tæller!ESDH-underviser Sofie Mathiasen, Glostrup Kommune

Vi har lavet et introduktionskursus i vores ESDH-system med fokus på de mest almindelige arbejdsgange i systemet og det sker at jeg hører fra kursisterne, at det er for let. Det er godt at høre, for det fortæller mig, at mine forklaringer virker og at kursisterne får mod på selv at bruge systemet. Jeg er glad for at kursisterne går fra kursuslokalet med en succesoplevelse og oplevelsen af, at det var da meget nemmere end de havde regnet med.
 
Det skal siges at jeg naturligvis har overvejet om kurset ER for let ;) Derfor har jeg lavet ekstra opgaver, der ligger ud over det, som jeg gennemgår på tavlen, men hvor kursisterne blot får en navigationsseddel. Disse opgaver ”tester” forståelsen og motivationen hos kursisterne til at begive sig ud i Acadre ”på egen hånd” og mine kursister løser som regel også de ekstra opgaver uden det store besvær.
 


teach to teach, Frederiksberg Allè 6D, 3. th., DK-1820 Frederiksberg C., T: +45 2360 1153, E: mwh@teachtoteach.dk, CVR: 78716819