Hvorfor er god brugeruddannelse den billigste løsning?


Et godt brugerkursus kan være den lille brik, der giver et stort implementeringsprojekt succes.

Først når medarbejderne har forståelse for det nye system og de nye arbejdsgange, vil virksomheden høste 
gevinsterne af investeringen.

             

  


 


Brugeruddannelse efter Herskin-metoden betyder at:


  • Kursustiden ofte kan reduceres med mellem 30 og 40 %.
  • De ressourcer, der bruges på efterfølgende support, normalt kan reduceres med 50 til 75 %.
  • De ressourcer, der normalt bruges på brugermanualer kan ofte helt undværes, da skriftlig brugerdokumentation er en del af kursusudviklingen.
  • Brugeruddannelsen bliver mere fleksibel, fordi kurser og lektioner kan versioneres med en meget lille indsats.
  • Brugeruddannelsen tager udgangspunkt i medarbejdernes dagligdag og ikke i systemet og varetages derfor bedst af interne undervisere.
  • Uddannelsen kan varetages af medarbejdere, som i øvrigt ikke indtager en nøgleposition i implementeringsprojektet.
  • Brugerkurserne giver forståelse af nye roller og arbejdsgange og har dermed integreret change management.
  • Ved at bruge et eksplicit pædagogisk koncept for al brugeruddannelse, bliver kurserne ikke afhængige af den enkelte undervisers præferencer, men styret af en overordnet strategi.
  • Kvaliteten af brugerkurserne sikres i udviklingsfasen og er ikke afhængig af den enkelte undervisers pædagogiske kompetence.
  • Brugerkurserne giver høj indlæring og stor motivation og skaber derfor en plusværdi for hele implementeringsprojektet.

 

teach to teach, Frederiksberg Allè 6D, 3. th., DK-1820 Frederiksberg C., T: +45 2360 1153, E: mwh@teachtoteach.dk, CVR: 78716819