Herskin-konceptet giver brugeruddannelsen kvalitet!


Det IT-pædagogiske koncept gør det nemmere både for underviserne og brugerne.
 


Totalkoncept

Herskin-konceptet er ikke blot nogle abstrakte pædagogiske principper. Der er tale om et totalkoncept, som dækker alle aspekter af brugeruddannelsen og som indeholder værktøjer til det hele. 

Konceptet indeholder bl.a.:

  • Principper for, hvordan visuelle forklaringer skal designes.
  • En model for, hvordan man opbygger det samlede undervisningsmateriale.
  • En skabelon for brugerdokumentationen (Navigationssedler).
  • En metode til kursusudvikling.
  • Anvisninger på, hvordan brugeruddannelsens logistik skal skrues sammen.
  • Metoder til integration af Change Management i brugeruddannelsen. 

 

Undervisningsformen

På traditionelle brugerkurser gennemgår instruktøren skærmbilleder og dermed myriader af detaljer.
Brugernes opgave er at huske informationerne, hvilket er svært og frustrerende, når de ikke har overblik.

På brugerkurser, der bygger på Herskin-konceptet, er instruktørens opgave at give overblik og forståelse, og brugerne bliver dermed selvhjulpne og slipper for at bruge energi på at huske og lære udenad.


 

 teach to teach, Frederiksberg Allè 6D, 3. th., DK-1820 Frederiksberg C., T: +45 2360 1153, E: mwh@teachtoteach.dk, CVR: 78716819