IT-pædagogiske principper 


Herskin-metodens mål er at skabe selvhjulpne brugere.
 
Vi ændrer brugerundervisningen fundamentalt, så man gør
mindre af det man plejer og mere af noget andet!

I teach to teach kalder vi det Less-is-More princippet.

 


 


 
 
 

Mindre huskestof og istedet mere vægt på at skabe forståelse
Brugeren hverken kan eller skal lære systemet udenad men brugeren skal i stedet forstå systemets logik og hvordan virksomhedens opgaver løses ved anvendelse af systemet. Når brugeren først forstår systemet så er selve betjeningen let at lære.

Færre detaljer og istedet mere vægt på at skabe overblik
Instruktøren skal ikke bombardere brugeren med en masse systemdetaljer men istedet skal instruktøren lægge vægt på at skabe overblik for brugeren både i gennemgangen og i det skriftlige materiale.
 

Færre skærmbilleder og istedet flere gode visuelle forklaringer
Instruktøren skal ikke bruge tid på at vise systemet da brugeren alligevel ikke kan huske det bagefter. Instruktøren skal i stedet lave simple visuelle forklaringer, der skaber forståelse og overblik hos brugeren.
 

Mindre systemorientering og mere fokus på brugerens hverdag
Instruktørens forklaringer skal ikke tage udgangspunkt i systemets logik men istedet i brugerens behov i hverdagen, så får brugeren skabt motivation og forståelse for systemets brug. 
 

Mindre afhængighed af instruktøren men istedet mere kvalitet i kursusmaterialet
Traditionelt er undervisningens kvalitet afhængig af den enkelte undervisers pædagogiske kompetence men i stedet skal 90% af kvaliteten sikres i udviklingsfasen og når kvaliteten er indlejret i kursusmaterialet, så kan alle instruktører levere høj kvalitet.
 
  

 


teach to teach, Frederiksberg Allè 6D, 3. th., DK-1820 Frederiksberg C., T: +45 2360 1153, E: mwh@teachtoteach.dk, CVR: 78716819